Jaké vruty zvolit, aby mi nepraskaly?

Základní pravidlo je, že musíte použít vruty speciálně na terasu. Pokud použijete jiné vruty, riskujete, že dříve nebo později vruty prasknou nebo se utrhne hlavička. Dřevo totiž postupem času pracuje a může se smrsknout nebo naopak roztáhnout. Abyste vrutům ulehčili, použijte při montáži distanční podložky. Při výběru vrutů je potřeba zvolit jejich správnou velikost, tvar a složení materiálu. 

magazin-vruty (2)

Velikost

První číslo v označení velikosti vrutu udává jeho sílu, druhé délku. Délka se řídí zásadou, že v hranolu by měla být minimálně polovina délky vrutu. Pokud je např. prkno silné 27 mm, k tomu je použita distanční podložka, která udělá mezeru mezi prknem a hranolem 6mm, je to celkem 33 mm a jestliže má být v hranolu minimálně polovina, je potřeba použít vrut 70 mm dlouhý. Síla vrutu na montáž teras se používá většinou 5 mm, v tomto případě by měl tedy vrut označení 5x70

Tvar

Tvar vrutu by měl být speciálně upravený pro montáž teras - samořezná špička, která pomůže snadnějšímu zavrtání, hlava zmenšená, zapuštěná, cylindrická nebo válcová a ideálně částečný závit, který lépe přitáhne prkno k podkladu. Některé vruty pro montáž teras mají zesílený krček aby vydržel nápor vytvořený neustálým bobtnáním a sesycháním dřeva.

Materiál

Výběr materiálu vrutů hraje velmi důležitou roli. Např. jedna z teorií potopení Titanicu je, že byly použity nýty z nevyhovujícího materiálu, slaná voda pak narušila jejich pevnost a voda se dostala pod kovové pláty trupu lodi. Jestli je to pravda nevíme - víme však, že pro vaší terasu je výběr materiálu zásadní.

Materiál vrutů na terasu by měl být vždy nerez, nikdy nepoužíváme pozinkovanou uhlíkovou ocel. 

Jedna z vhodných možností je použití martenzitické nerezové oceli třídy C. Tyto vruty jsou tepelně zpracovány a proto jsou při montáži velmi odolné, mají vysoký kroutící moment a velkou tvrdost. Přestože jde o nerez, materiál je magnetický. Nevýhodou je jejich menší odolnost vůči kyselinám a solím, proto nejsou vhodné např. pro montáž teras z exotických dřevin, z dubu nebo akátu, vhodné jsou naopak na terasy z borovice, evropského a sibiřského modřínu. 

Druhá možnost jsou vruty austenitické oceli třídy A.

Exotické dřeviny obsahují velké množství tříslovin, které chemicky působí na vrut a ten musí mít takové složení, aby ho to nijak nenarušilo. Toto splňuje austenitická ocel A4, která vydrží působení kyselin. Nevýhodou vrutů z tohoto materiálu je, že mají nižší kroutící moment a častěji se stane, že se při montáži zničí. Proto je zásadně potřeba předvrtávat.

Na terasy je možné použít i vruty z austenitické oceli A2, ale ty používáme pouze na měkčí dřeviny jako je borovice nebo modřín, na montáž z exotických dřevin se nehodí.

Proč používat distanční podložky

Vruty na terase jsou velmi namáhané, protože dřevo v exteriéru celkem výrazně mění svoje rozměry vlivem povětrnostních podmínek. Jedno prkno může nabýt nebo se naopak smrštit až o 7 mm a tím je na vrut vyvíjený velký nápor do strany, kterému se říká střih. Tím, že mezi prkno a hranol vložíme distanční podložku, vznikne prostor, kde se může vrut “ohnout” a tím se eliminuje problém s ustřižením vrutu. Proto doporučujeme distanční podložky nejen z pohledu ochrany dřeva, ale také ochrany vrutů.

Screenshot at Dec 06 15-21-03

Na obrázku je ukázka nevhodně použitých vrutů. Terasa byla vyrobena z exotického dřeva, které je velmi tvrdé a prkno při roztahování a smršťování svým tlakem do strany vrut “ustřihlo” . Zamezit se tomu dá výběrem správných vrutů a použitím distančních podložek, které vytvoří 6 mm prostor, kde může vrut “pracovat”