Výpočet materiálu

Chápeme, že je ťažké vopred odhadnúť, koľko materiálu a príslušenstva budete na stavbu potrebovať. Aby sme vám to čo najviac uľahčili, pripravili sme jednoduchý návod na výpočet potrebného materiálu.

Stiahnite si bezplatný dokument, do ktorého zadáte potrebné rozmery a program Excel vypočíta, koľko príslušenstva potrebujete. Výpočet je len približný, presné čísla vypočíta montážna firma, ktorá bude terasu stavať.

DOKUMENT MÔŽETE STIAHNUŤ TU: Vypocet-materialu.

TERASOVÉ DOSKY

Medzi doskami sa necháva dilatačná škára 5 – 8 mm. Ak je šírka dosky napr. 13,6 cm, pripočítame k nej túto šírku škáry. Dostaneme teda číslo 14,3 (po pripočítaní 7 mm) a s týmto rozmerom budeme ďalej pracovať. Šírku terasy a dosiek so škárou prepočítajte na cm a vydeľte, aby ste získali potrebný počet dosiek.

nacrt1

PRÍKLAD: Ak má mať výsledná terasa rozmery 5 x 4 m, použijeme dosky s dĺžkou 4 m. Šírka terasy je 5 m, t. j. 500 / 14,3 = 34,97 mm. Budeme teda potrebovať 35 dosiek dlhých 4 m.

HRANOLY

Hranoly sú od seba vzdialené 50 cm pri hrúbke dosky 24 mm alebo viac alebo 40 – 45 cm pri hrúbke dosky 20 mm.

PRÍKLAD: Ak má mať výsledná terasa rozmery 5 x 4 m, hranoly sa umiestnia kolmo na dosky (na výšku terasy), t. j. 400: 50 = 8 radov alebo 400: 40 = 10 radov. K tomu pridáme jeden krajný rad, spolu teda 9 a 11 radov hranolov dlhých 5 m (alebo nastavíme hranoly).

SKRUTKY DO DREVA

Na každú dosku/hranol vždy naskrutkujte 2 skrutky do dreva.

PRÍKLAD: Skrutky do dreva sa vypočítajú vynásobením dosiek x radov hranolov x 2 skrutky do dreva. V našom prípade teda 35 dosiek x 9 (alebo 11 v prípade menšej hrúbky dosky) radov hranolov x 2 skrutky do dreva = 629 skrutiek (alebo 770 v prípade menšej hrúbky dosky). 

DIŠTANČNÉ PODLOŽKY

Budete potrebovať 2-krát menej podložiek, ako je počet skrutiek, resp. 2 skrutky do dreva na každú podložku. 

GRANULÁTOVÉ PODLOŽKY

Podložky sa umiestňujú pod hranoly vo vzdialenosti 50 cm od seba, prípadne v závislosti od podkladu.

 

VZOROVÝ VÝPOČET

Stiahnite si bezplatný dokument, do ktorého zadáte potrebné rozmery a program Excel vypočíta, koľko príslušenstva potrebujete. Výpočet je len približný, presné čísla vypočíta montážna firma, ktorá bude terasu stavať.

DOKUMENT MÔŽETE STIAHNUŤ TU: Vypocet-materialu.